(Zdroj: www.casd.cz) Ke "Kořenům demokracie v Čechách" zve Společenské centrum církve adventistů na pražských Vinohradech v Londýnské 30. V úterý 27. dubna tu od 19 hodin na toto téma promluví profesor Karlovy univerzity, teolog, filozof a bývalý disident Jakub S. Trojan.

„Pravda něco stojí, je třeba v jejím jménu vést zápas a být připraven k oběti," říká profesor, který jako jeho duchovní pohřbíval Jana Palacha. "Evangelium nás učí základní odpovědnosti za osobní život i za veřejné věci."


Jakub Schwarz Trojan se narodil 11. května 1927 v Paříži, kam dva roky předtím odešli jeho rodiče na zkušenou. Od roku 1929 vyrůstal v Československu. Své druhé příjmení, rodné jméno své manželky, přijal dle staré evangelické tradice po uzavření sňatku v roce 1950. Vystudoval gymnázium ve Slovenské ulici v Praze, jeho spolužákem zde byl Ladislav Hejdánek, dnes rovněž známý křesťanský filozof. Po maturitě nastoupil Jakub Trojan na Vysokou školu obchodní. V letech 1946-1950 byl členem Akademické YMCA a jedním z jejích posledních sekretářů. Krátce po svatbě byl povolán na vojnu, tři roky sloužil u tak zvaných pomocných technických praporů pro "politicky nespolehlivé."

Po návratu do civilu se stal farářem, na konci 50. let se významně podílel na vzniku neformálního sdružení evangelických duchovních Nová orientace. Po jedenáctiletém farářském působení ve Kdyni byl přeložen do sboru v Neratovicích-Libiši. Jedním z jeho tamějších farníků byl Jan Palach. Jakub S. Trojan ho po jeho sebeupálení pochovával. V období normalizce pořádal bytové semináře. Roku 1974 byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti, pracoval v různých dělnických profesích a jako mzdový účetní dopravního družstva Montáž. Stal se jedním z prvních signatářů Charty 77, manifestu na obranu lidských práv před komunistickým režimem.

Po roce 1989 byl zvolen děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, kde donedávna vedl Katedru teologické etiky. Je autorem řady knih a mnoha článků v odborných filozofických a teologických časopisech.