Ekocentrum KAVYL Svatojánská kolej Vyšší odborná škola pedagogická Ekologická sekce České křesťanské akademie a Ekumenická rada církví v ČR Vás zve na DEN VDĚČNOSTI ZA STVOŘENÍ - 4. ŘÍJNA 2008 v ekocentru Kavyl a ve Svatojánské koleji ve Svatém Janu pod Skalou u Berouna. Tématem setkání je: Pestrobarevný svět.
Pozvánka a Přihláška.