Migrace 2010

Usilujeme o společný život

Monika Vývodová ČBK | 07.05.10
Mší svatou v katedrále španělského města Malaga byl ukončen VIII. evropský kongres o migraci, který zde uspořádala ve dnech 27.4.-1.5.2010 Rada evropských biskupských konferencí (CCEE).
Hlavním celebrantem byl madridský arcibiskup a předseda Španělské biskupské konference Antonio Maria Rouco Varela. 

Malaga: Přes sto delegátů mezi nimiž byli biskupové, národní ředitelé pro pastoraci migrantů, pastorační pracovníci, zástupci občanských sdružení a světa politiky z 22 biskupských konferencí, představitelé 12 mezinárodních i evropských institucí a delegáti jiných křesťanských denominací po pět dní jednalo v Malaze, na významném místě migračního proudu mezi Afrikou a evropským kontinentem, a analyzovalo mnohé příčiny jevu migrace v Evropě a jeho důsledky pro práci církve.


Účastníky kongresu přivítal diecézní biskup Jesús Esteban Catalá Ibáñez a starosta města Francisco de la Torre Prados. Po úvodním pozdravu kardinála Josipa Bozanice, záhřebského arcibiskupa a místopředsedy CCEE, zahájil pracovní jednání biskup José Sanchez Gonzales z Sigüenza-Guadalajara, předseda komise CCEE pro migrace, na téma Evropa lidí v pohybu; překonání strachu; naznačení perspektiv.


Účastníky uvedli do tématu svými přednáškami P. Javiera Prades, děkan Teologické fakulty San Dámaso, a Mons. Antonio Maria Vegliň, předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů a kočovných národů. Dále je pak prohlubovali ve třech částech, v nichž se diskutovalo o třech institucích, které jsou jevem migrace nejvíce zasaženy, a to jsou rodina jako základní buňka naší společnosti, křesťanské komunity, které jsou stále více společenstvími mnoha kultur, a společnost v nejširším slova smyslu. 


Během jednání byli účastníci seznámeni s řadou iniciativ, které na podporu migrantů vyvinuly biskupské konference a evropské instituce, a byli velmi osloveni tím, co dělá diecéze v této oblasti Malaga. Na závěr setkání vypracovali účastníci poselství, které je určeno všem, kdo se jevem migrace zabývají.


Českou biskupskou konferenci (ČBK) zastupoval biskup-delegát pro tuto oblast Mons. Ladislav Hučko, generální sekretář ČBK. Jde o to, že od nás lidé dnes většinou migrují (např. do Německa…) proto, že se chtějí mít lépe. K nám migrují lidé většinou z důvodu nedostatku pracovních příležitostí (Ukrajina nebo Slovensko), chudoby, ale i kvůli vyšším výdělkům. Odkud ale lidé odcházejí, tam jednou budou chybět (Ukrajina, Rumunsko) a tyto země se tím většinou značně ochuzují. Je třeba zabývat se i tímto problémem; alespoň v církvi, která pohlíží na problémy objektivně a nezávisle na mocenských a kulturních centrech, řekl biskup Hučko k této problematice, jak ji vnímá v našich poměrech.


 


RNDr. Irena Sargánková, CSc.


tisková mluvčí České biskupské konference


Thákurova 3


160 00 Praha 6

tel.: +420 220 181 436


mobil: +420 731 625 984


e-mail: sargankova@cirkev.cz


www.cirkev.cz