Komise biskupských konferencí Evropského společenství (COMECE) vydala tuto tiskovou zprávu v rámci Roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení:
Zástupci církví se sejdou, aby diskutovali politiku boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě s eurokomisařem Lászlem AndoremDialogický seminář, konaný v rámci Roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, je zároveň součástí strategie Evropská unie v roce 2020, která zahrnuje rovněž toto téma. Seminář o strategii boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který je spoluorganizován poradním odborem pro politiku při Evropské komisi, Komisí pro církev a společnost při Konferenci evropských církví a sekretariátem Komise biskupských konferencí Evropského společenství (COMECE), se uskuteční dne 9. července 2010 v sídle Evropské komise v Bruselu.V kontextu Evropského roku 2010 - Roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, se zástupci Komise pro církev a společnost při Konferenci evropských církví a členové sekretariátu COMECE setkají se zástupci Evropské komise, aby projednali evropskou unijní politiku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Církve v Evropě vyjadřují důrazně své stanovisko, aby členské země sdružené v EU přijaly závazek o snaze vytvářet společnost, která umožní každému člověku žít důstojně.V červnu 2010 odsouhlasila Evropská rada společný záměr EU snížit do roku 2020 počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení, o 20 milionů. I přesto ale bylo ponecháno na jednotlivých členských zemích EU, aby se samy rozhodly, jak budou v této otázce postupovat, a to na základě místních ukazatelů, okolností a priorit. Pokud se ukáže, že politika a rozhodnutí některé z členských zemí EU funguje a je dobrým krokem ke snížení chudoby a sociáního vyloučení, budou ostatní členské státy motivovány k přijetí obdobné strategie.Jedněmi z hlavních řečníků během nadcházejícího dialogického semináře budou László Andor, evropský komisař pro politiku zaměstnanosti, sociální politiku a začlenění, emeritní arcibiskup Jukka Paarma z finské evangelické luterské církve, biskup Giuseppe Merisi, prezident Caritas Italia a Philippe Courard, belgický tajemník Společenství pro sociální začlenění a boj proti chudobě.Dialogické semináře, které společně připravuje Evropská komise a Komise pro církev a společnost, mají mnohaletou historii. Konají se od počátku 90. let 20. století a představují jasný a důležitý prvek otevřeného dialogu mezi Evropskou komisí a církvemi v Evropě. 

Z angličtiny přeložila Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví v ČR.