-Respekt k důstojnosti každého člověka a sociální spravedlnost by měla stát ve středu evropských projektů-

To vyplynulo ze setkání zhruba 20 představitelů evropských církví s prezidenty institucí Evropské unie, José Manuelem Barrosem, Jerzy Buzkem a Hermanem van Rompuyem, které se uskutečnilo 19.července.
K tématu Boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení představili zástupci církví ze 14 evropských zemí své nápady v rámci strategie EU 2020 a vyjádřili také svou ochotu a zájem úžeji spolupracovat na řešení sociálních otázek s představiteli evropských institucí.
Jeho eminence, francouzský Metropolita Emmanuel, Předseda Konference evropských církví (CEC-KEK) ve svém příspěvku, který vycházel i z dřívějších studií CEC-KEKu a také Komise pro církev a společnost k dané tématice, zdůraznil, že současný stav, který nazýváme jako krize, nemůže být redukován pouze na finanční a ekonomické faktory. Současná krize má také etickou dimenzi, která s sebou přináší řadu otazníků nad množstvím prognóz a předpokladů, které léta ovládaly ekonomickou politiku Evropské unie, řekl metropolita a ve svém příspěvku dále mluvil o snaze CEC-KEKu, církví a církevních organizací začleňovat migranty a členy minotirních skupin do společnosti, jejíž jsou důležitou součástí.
Biskup Miloš Klátik ze slovenské Evangelické církve augsburského vyznání připoměl důležitý bod, v němž se církve potkávají, a tím je otázka vzdělání. Evropské instituce společně s církvemi musejí společně investovat do vzdělávání, které je klíčovým faktorem v boji s chudobou a sociálním vyloučením, uvedl Klátik.
Setkání představitelů církví s prezidenty institucí Evropské unie se konalo již pošesté, tentokrát na základě pozvání prezidenta Evropské komise, José Manuela Barrosy, a spoluúčastnili se jej i další dva unijní prezidenti. Bylo to zároveň první setkání poté, co byla ratifikována Lisabonská smlouva, ve které se Evropská unie zavázala k otevřenému, regulérnímu a transparentnímu dialogu s církvemi a náboženskými společnostmi. (LS, článek 17). V souvislosti s tímto článkem Lisabonské smlouvy vyjádřil aténský arcibiskup Hieronymos II. obecnou potřebu mnohem lépe strukturovaného dialogu mezi samotnými církvemi a náboženskými společnostmi, a to i v otázkách boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
Biskup Anglikánské církve, Christopher Hill, který je zároveň viceprezidentem CEC-KEKu, žádal, aby se dialog více přenesl do praxe. Důležitá je spolupráce a následná pravidelná setkávání představitelů církví. Poukázal na důležitý fakt organizace církví na různých úrovních - místní, národní, světové a jak řekl, i proto je možné, aby se církve efektivně podílely na řešení tohoto problému. Vedle toho, že církve jsou jedny z největších poskytovatelů služeb v Evropě, nechávají také zaznít hlasům těch, kteří jsou nejvíce ohroženi chudobou a sociálním vyloučením. Církve a ne jenom některé jejich subjekty by se měly účastnit zamýšlené Evropské sociální platformy, která je jakousi vlajkovou lodí mezi iniciativami vztahujícími se ke Strategii EU 2020, dodal Hill.
Biskup Porfyrius z Kyperské církve uvítal ambiciózní cíle, které jsou vytyčeny ve Strategii EU 2020 a zdůraznil, že církve a náboženské společnosti a instituce EU, stejně jako všichni lidé dobré vůle, potřebují více společně spolupracovat, aby došlo k podstatnému snížení chudoby.
Předseda belgické Sjednocené protestantské církve Guy Liagre vyzdvihl otázku lidské důstojnost a sociální spravedlnosti jako hlavní téma, které se prolíná se současným stavem, obecně nazývaným jako krize.
Prezidenti Evropské unie uvítali možnost setkat se s představiteli evropských církví a vyslechnout jejich příspěvky a zdůraznili důležitý krok, který by církve měly učinit. Církve a náboženské společnosti jsou významnými poskytovateli sociálních služeb v členských zemích EU. Pokud chceme efektivně bojovat proti chudobě, je nezbytně nutné, abychom pracovali i s tím, jak dlouhotrvající a širokou zkušenost právě církve v tomto oboru mají, uvedl José Manuel Barroso. A prezident Jerzy Buzek dodal: Tuto zkušenost jsme ještě nikdy neocenili tak, jako nyní v době krize.
Z dalších představitelů členských církví CEC-KEKu, kteří se zúčastnili setkání, jmenujme: Dr.Bernhard Felberg (EKD), Peter Skov-Jakobsen (Dánská církev), Metropolita Josip (Rumunská pravoslavná církev).
Podle tiskové zprávy CEC přeložila Sandra Zálabová.