Zdroj: www.e-cirkev.cz
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2010 se ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 4 Nuslích konal 6. synod českých církví Leuenberského společenství (Společenství evangelických církví v Evropě GEKE).
Jeho hlavním tématem byla Výchova k pevným vztahům. Přednášku k tématu pronesl vedoucí katedry pastorace Evangelikálního teologického semináře v Praze Pavel Raus, hostem ze zahraničí byl superintendent metodistické církve v Rakousku a člen rady GEKE Lothar Pöll. Jednání synodu byla veřejná.
V rámci synodu se v pátek 5. listopadu od 20:00 hodin konaly bohoslužby s večeří Páně v kostele sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Nuslích, Žateckých 11, při kterých kázal Lothar Pöll.
Novou předsedkyní synodu byla zvolena dosavadní předsedkyně Jana Křížová z Evangelické církve metodistické. Jako místopředsedové byli zvoleni farář SCEAV Mgr. Jan Cie¶lar a farář ČCE a odborný asistent Evangelické teologické fakulty UK ThDr. Jan Roskovec.
České církve, které jsou členy tohoto společenství, se ke svým synodům scházejí v dvouletých intervalech od r. 2000. Každá církev je zastoupena stejným počtem delegátů (2 laici, 2 duchovní). Účelem synodů je vytvořit platformu vzájemné porady o důležitých věcech, o krocích, které jednotlivé církve zamýšlejí učinit nebo již učinily. V České republice patří do Leuenberského společenství tyto církve: Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Slezská církev evangelická a.v., Evangelická církev metodistická a Církev bratrská. 
Program