V pondělí 24. ledna 2011 se ve večerních hodinách v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze 2 na Vinohradech konala na závěr letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů tradiční ekumenická bohoslužebná slavnost,

kterou pořádala Ekumenická rada církví v ČR společně s Českou biskupskou konferencí. Za hojné účasti věřících z různých církví a denominací se bohoslužebné slavnosti zúčastnili také zástupci většiny členských církví ERC v ČR a Římskokatolické církve. Shromáždění vedl místopředseda ERC v ČR, starokatolický biskup Dušan Hejbal, v jednotlivých liturgických částech se za mikrofonem střídali přítomní duchovní členských církví ERC v ČR a členové Stálé rady biskupů ŘKC. Kázáním na text Matoušova evangelia 5, 21-26 posloužil pražský arcibiskup mons.Dominik Duka. V modlitbách přítomní zástupci církví prosili o pokoj pro Jeruzalém, pochopení, lásku, štědrost a dary Boží. 

Ekumenická bohoslužebná slavnost se koná každoročně třetí týden v lednu v rámci celosvětového Týdne modliteb za jednotu křesťanů. V Praze se stalo dobrou tradicí, že se v pořádání slavnosti střídá vždy každý rok ČBK a ERC, v kostele nebo sboru pořádající strany poté káže jako host některý ze zástupců pozvaných hostí. 

Děkuji jménem ERC v ČR sboru Českobratrské církve evangelické v Korunní ul.60 v Praze 2 na Vinohradech, jmenovitě sestře farářce Ester Čaškové, za jejich pohostinnost a bratru arcibiskupu Dominiku Dukovi za slova, kterými shromážděnému lidu posloužil. V příštím roce by se bohoslužebná slavnost měla konat v některém z římskokatolických kostelů a kázání by se měl ujmout zástupce jedné z církví Ekumenické rady.  

Mgr. Sandra Zálabová

vedoucí tajemnice

Ekumenická rada církví v ČR