Tisková zpráva ERC: 
Komise mládeže při Ekumenické radě církví v ČR připravila na sklonku zkouškového období většiny českých vysokých škol studijní den zaměřený na mladé lidi, ať už ty, kteří pracují
s mládeží v církvích anebo takové, kteří by třeba rádi ve svojí církvi viděli víc svých vrstevníků a přemýšlejí nad tím, jak to udělat, aby se církevní společenství stalo více atraktivním pro mládež a lidi na prahu dospělosti.
Studijní den nese název Generace Facebooku - křesťanská mládež a práce s ní a koná se v úterý 8.února 2011 od 9 do 16 hodin ve velké posluchárně Husitské teologické fakulty UK v Praze 4. Název byl zvolen záměrně, ačkoliv s nejrozšířenější sociální sítí dneška studijní den mnoho společného nemá. Snad jen odkaz na fakt, že mnoho (nejen) mladých lidí si dnes život bez virtuální existence nedovede vůbec představit a tento fakt může být na škodu rozvoji přirozených sociáních kontaktů a vztahů, založených na osobním kontaktu. Skupina lidí, kteří působí v Komisi mládeže při ERC oslovila ty, kteří v členských církvích ERC a spřátelených organizacích pracují v oblasti práce s mládeží. Dopolední program studijního dne, zahájený krátkou pobožností místopředsedy ERC v ČR Ing. Daniela Fajfra, bude asi ze všeho nejvíc připomínat burzu zkušeností a nápadů, kterou tvoří krátké příspěvky z jednotlivých církví na téma Naše práce s mládeží. Odpolední program je strukturován jako panelová diskuze, kde pětice pozvaných hostí bude hledat odpovědi na otázky, jako například: pohled na mladé lidi v církvi a mimo ni, nakolik jsou si podobní, v čem se od sebe liší? Jaké jsou trendy v současné kultuře mládeže, v čem jsou mladí lidé jiní než jejich vrstevníci před deseti lety? V čem dnes leží výzva pro církev směrem k mladým lidem? Jak mohou církve na tomto poli ekumenicky spolupracovat?
Nejen tyto otázky čekají na zodpovězení během zítřejšího studijního dne, na který vás srdečně zveme.
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR