Informace o Asociaci pro fair trade najdete na: www.fairtrade-asociace.cz.
"Asociace pro fair trade je zájmovým sdružením právnických osob, které se zabývají praktickými i strukturálními otázkami rozvoje spravedlivého obchodu v České republice. Zájmem členů a celé asociace je podporovat fair trade a dohlížet nad používáním ochranné známky FAIRTRADE." Zdroj: http://www.fairtrade-asociace.cz/