Středoevropské centrum misijních studií, o. s.  vás zve na konferenci na téma KRIZOVÉ SITUACE V ČESKO-SLOVENSKÉM KONTEXTU PO ROCE 1989.

Konference se uskuteční dne 1. 4. 2011 od 10.00 do 15.00 v sídle SCMS U Školské zahrady 1264/1, 182 00 Praha 8-Kobylisy
Konference je výstupem interdisciplinárního badatelského projektu SCMS, zaměřeného na lepší porozumění prostředí, v němž se odehrávají misijní snahy křesťanských církví v České a Slovenské republice.
Odezní na ní vybrané příspěvky z projektu, které přednesou jejich autoři. Ti se pokusili o reflexi společenských změn a fenoménů, které od přelomového roku 1989 až do současnosti nabyly celospolečenské dimenze a jsou častým zdrojem krizových situací, ve kterých se Češi a Slováci ocitají, a se kterými se potýkají i české a slovenské křesťanské církve.
Současně budou na celé konferenci přítomni představitelé různých křesťanských církví, kteří budou prezentovat perspektivu dané církve v panelové diskusi.
Pro aktualizované informace a program konference navštivte prosím naše webové stránky http://www.missioncentre.eu V případe jakýchkoli dalších dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese office@missioncentre.eu nebo na čísle +420 608 358 533 (Pavol Bargár). Rovněž bychom ocenili, kdybyste nám touto cestou potvrdili svou účast do 28. 3.