Zdroj: www.e-cirkev.cz
Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora a Ekologická sekce České křesťanské akademie pořádají v úterý 3. května 2011 v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě Pražském (u Karlova Mostu) ekumenickou bohoslužbu
při příležitosti oslav Dne Země. Bohoslužba začíná v 19:00 hodin. Kázáním poslouží tajemnice Ekumenické rady církví v ČR Sandra Zálabová, zpěvem pěvecký soubor Gabriel.
Po bohoslužbě, zhruba od 20 hodin, bude v sakristii kostela následovat beseda, zaměřená na téma "Jeden svět". Na úvod promluví ředitel Ekologické sekce České křesťanské akademie RNDr. Jiří Nečas o udržitelném rozvoji a eschatologii.
Zdroj: http://www.e-cirkev.cz/clanek/1569-Bohosluzba-ke-Dni-Zeme/index.htm