Biblický týden pořádá německé pracovní sdružení Misijní služba, které je součástí sdružení diakonií při EKD (Evangelischen Kirche in Deutschland).

Koná se od 26. do 29.září 2011 v klášteře Michaeliskloster v německém městě Hildesheim. Náklady na ubytování a seminární poplatek hradí AMD (pracovní sdružení Misijní služba). Účastníci, kteří mají problém s pokrytím cestovních nákladů, mohou také požádat o jejich uhrazení (náklady budou proplaceny po skončení semináře, účastník zašle všechny podklady - jízdenky, případně letenku a také číslo bankovního účtu, na který má být poplatek zaslán).
Biblický týden se koná pod vedením profesora Dr.Rüdigera Luxe z Lipska. Součástí semináře je jak diskuzní práce ve skupinách, tak exegetická práce s texty podle knih/komentářů výkladové řady Josephsreihe. Probírané texty budou z knihy Genesis, kapitoly 37,39,40, 41,42,45 a 50.
Přihlásit se je možné do 5.srpna 2011 na adrese: amd.koffke@diakonie.de)
Začátek semináře je plánován na pondělí 26.9. v 15.00, konec 29.9. po obědě.
Více informací k ubytování a místu konání: www.michaeliskloster.de/tagungsstaette
Bližší informace a přihláška na vyžádání v sekretariátu Ekumenické rady církví v ČR (info@ekumenickarada.cz nebo erc@ekumenickarada.cz).
Mgr.Sandra Silná, vedoucí tajemnice ERC v ČR