Ve dnech 21.- 22. října 2011 proběhne na faře Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech další studijní setkání evangelické liturgické iniciativy Coena.
Jeho tématem bude "komuniální církev". 
Základní příspěvek biskupa skryté církve Jana Konzala pojedná o touze po sborovitosti v římské církvi a možných inspiracích pro církve vzešlé z reformace. Starozákoník Petr Sláma v koreferátu s názvem "Komuniální model církve a evangelické hledání" bude o tématu uvažovat na pozadí diskuse o krizi Českobratrské církvi evangelické. 
Prostor dostane také rozhovor, modlitba denních dob a závěrečná eucharistická liturgie. Setkání je otevřené všem zájemcům. 
Přihlášky přijímá David Sedláček (sedl.david@centrum.cz, 603 186 128). Více na www.coena.cz.