Při příležitosti Týdne dobrovolnictví v České republice se na podnět tématické skupiny Dobrovolnictví v církvích  a náboženských společnostech (TS DCNS) uskuteční ocenění vybraných dobrovolníků,
které navrhnou jednotlivé registrované církve či náboženské společnosti.
K tomuto ocenění dojde 31.10.2011 v Obecním domě na Praze 1 od 18:00. 
Svoji účast přislíbili Arcibiskup pražský a předseda ČBK Mons. Dominik Duka, synodní senior ČCE a předseda Ekumenické rady církví v ČR Joel Ruml a další nejvyšší představitelé náboženského života. 
V případě, že by církev nebo náboženská společnost chtěla ocenit dobrovolníka, který se zvláštním způsobem zasloužil o veřejné dobro, prosí TS DCNS vedení církve nebo náboženské společností o zaslání vyplněného níže přiloženého formuláře na e-mail: lubomir.hajas@gmail.com nejpozději do 15.10.2011. 
Více se o Týdnu dobrovolnictví v ČR dočtete zde a o TS DCNS zde.
Další informace ohledně připravovaného ocenění dobrovolníků z řad církví a náboženských společností naleznete v níže přiloženém formuláři nebo je můžete získat od místopředsedy TS DCNS Lubomíra Hajase: lubomir.hajas@gmail.com .
(redakčně upraveno)

Soubory ke stažení:

31.10.2011_Obecni_dum.doc