Již tradičně se scházejí v průběhu měsíce ledna členové různých církví ke společným modlitbám za jednotu křesťanů.

Těmto akcím předcházelo v Horažïovicích ekumenické setkání v římskokatolickém kostele sv. Petra a Pavla při půlnoční mši. Pozvání pana faráře Petra Kouckého, abych posloužila slovem Božím, bylo pro mne milým překvapením a přijala jsem je s velkým potěšením. 
Kostel byl zaplněn do posledního místa a závěr celé bohoslužby, kdy se při Otčenáši za stolem Páně vzali za ruce ti, kteří sloužili, byl symbolický. Věřím, že toto naše setkání bylo novým počátkem na cestě k ještě většímu porozumění, aby tak křesťané v současné složité situaci světa nezůstávali uzavřeni za ohrádkami svých konfesí ve zdvořilé cizotě, ale setkávali se, naslouchali si a modlili se za tento svět. 
Miroslava Jarolímová, farářka CČSH, Horažïovice