Předseda Sdružené belgické protestantské církve Dr.Guy Liagre byl zvolen novým generálním sekretářem Konference evropských církví (CEC-KEK)
Foto: Revd Dr Guy Liagre (Photo: UNIPROBEL)

na zasedání Ústředního výboru CEC-KEK, které se konalo v Ženevě 24. a 25. ledna 2012. Svého nového úřadu se Dr. Liagre ujme v červnu 2012 a vystřídá tak Dr. Viorela Ionitu, rumunského duchovního, který z pozice generálního sekretáře odešel po mnoha letech služby na sklonku loňského roku do důchodu. 
Po svém zvolení Dr. Liagre řekl: "Po mnoho let CEC-KEK pracoval na tom, aby v Evropě nebyl umlčen hlas křesťanů. Vnímám jako obrovskou výzvu zastávat pozici generálního sekretáře CECu v době, kdy se Evropa, a vlastně celý svět, velmi rychle  a nachází se v čase a situaci, kdy je velmi těžké cokoliv předvídat. CEC-KEK se nachází uprostřed procesu vlastní transformace a já jsem velmi potěšen, že budu moct přispět k procesu revitalizace této organizace. Dr. Guy Liagre se narodil v roce 1957. Po studiích teologie na Evangelické teologické fakultě v Brusselu působil v letech 1984 - 1990 jako farář v Menenu, v letech 1990 - 2005 pak v Brusselu. V roce 2005 byl zvolen předsedou Sdružené belgické prostestantské církve, jímž je doposud (znovuzvolen byl v roce 2009). Paralelně s tím se ale Dr. Liagre angažuje i ekumenicky. Dlouhodobě se účastní, nyní jako předseda, práce belgické Rady vedení církví (obdoba Ekumenické rady církví), do jejíž práce jsou zapojeni představitelé různých křesťanských proudů (římští katolíci, anglikáni, protestanti, pravoslavní). Dr. Liagre je mimojiné i předsedou rady, která sdružuje protestantské a evangelikální církve za účelem jednání s belgickou vládou. Reprezentoval svou církev na mnoha zahraničních ekumenických jednání, angažoval se ve Světové radě metodistů, Světovém svazu reformovaných církví, V současné době je členem komise Církev a společnost při CEC-KEKu. Dr. Liagre získal doktorát v oboru moderní církevní historie na Evangelické teologické fakultě v Brusselu a nejen na toto téma intenzivně publikuje. Mluví holandsky, anglicky, francouzsky, německy a afrikánsky. Je ženatý, otcem 4 dospělých dětí, má tři vnoučata. Z tiskové zprávy CEC-KEKu vydané dne 26. ledna 2012 přeložila 
Sandra Silná