Církev bratrská pořádá od středy 29. února do velikonoční neděle 8. dubna druhý ročník akce 40 dní s Biblí. Hlavním tématem letošního

ročníku je Obnova Božího lidu.
Církev bratrská zve k osobnímu čtení Bible všechny své členy a přátele. K 40 dennímu čtení Bible se mohou připojit jednotlivci, rodiny, skupinky, mládeže i celé sbory. K společnému čtení byly vybrány starozákonní knihy Ezdráš a Nehmiáš s možností doplnit četbu o novozákonní Matoušovo evangelium.  Je ale možné  zvolit si ke čtení i jinou část Bible.
"Je před námi postní doba. Je to čas, ve kterém můžeme zůstat ve vleku každodenních povinností a aktivit s tím, že si necháme uniknout hlubší prožitek Boží blízkosti spojené se smrtí a vzkříšením Pána Ježíše Krista. Nebo můžeme při pravidelné četbě Ezdráše, Nehemiáše (příp. i Matouše) přemýšlet, modlit se a nechat se inspirovat k duchovní obnově, ať už jako jednotlivci, rodiny či sbory.", uvádí na internetové stránce akce Daniel Fajfr, předseda Rady Církve bratrské. 
Podrobné informace včetně 40 denního rozpisu čtení Bible a studijních průvodců jsou k dispozici na webu: www.cb.cz/akce
Zdroj: www.cb.cz/akce