Protože nám záleží na církvi, ve které budeme žít, zveme Vás na konferenci, kterou pořádá komise mládeže Ekumenické rady církví v ČR.
Uskuteční se v úterý 24. dubna 2012 od 9 hodin ve velké posluchárně Evangelické teologické fakulty UK v Praze (Černá ul. č. 1). Jejím předmětem bude reflexe vztahu církve a společnosti z rozličných hledisek. Svoji účast přislíbili: socioložka zabývající se náboženstvím Dana Hamplová, tajemník České evangelikální aliance Jiří Unger a religionista Ivan O. Štampach. Ti vystoupí v prvním dopoledním bloku konference.

V druhé části dopoledne navážeme diskusními workshopy. Účastníci konference si budou moci vybrat ze čtyř různých témat. Workshop s názvem Srozumitelná církev, aneb jaké jsou naše odpovědi na otázky dnešního člověka? bude moderovat Tomáš Süss z Apoštolské církve a jeho hostem bude Jiří Unger. Druhý workshop, který se bude věnovat problematice církví a jejich obrazu v médiích, povede Jan Jackanič z Bratrské jednoty baptistů. Hostem tohoto workshopu bude rozhlasový redaktor Petr Vaïura. V rámci třetího workshopu s názvem Aktivní církev se budou diskutující zamýšlet nad otázkami typu: Kdy se má křesťan angažovat v sociální oblasti? Jaké jsou výzvy křesťanské sociální práce? Je sociální práce a vyučování náboženství evangelizací? Tento workshop povede Marie Medková z Českobratrské církve evangelické a hostem bude Jiří Klimeš, spirituál konzervatoře v Olomouci. Občansky angažovaná církev je název čtvrtého workshopu. Spolu s moderátorkou Sandrou Silnou z Církve československé husitské a hostem Ivanem Štampachem se budou diskutující zamýšlet a hledat cesty, kterými by dnešní církev mohla kráčet, aby plnila své poslání přiváděla lidi ke Kristu , ale budou také hledat hranice, kam až se může církev v občanské angažovanosti a politice vydat. 

Na odpolední prezentaci výsledků jednotlivých workshopů bude navazovat panelová diskuse se členy řídícího výboru Ekumenické rady církví, tedy s těmi, kteří jsou čelními představiteli jednotlivých církví sdružených v ERC ČR a v současnosti církve vedou a směrují.

Více informací o programu studijního dne je uvedeno na webových stránkách Ekumenické rady církví v ČR (www.ekumenickarada.cz), najdete tam také formulář, jehož prostřednictvím se můžete registrovat. Snížený konferenční poplatek činí 100,- Kč či 50,- Kč (studentská sleva) pro ty, kteří se registrují právě prostřednictvím formuláře nejpozději do 22. dubna 2012. Bez předchozí registrace činí konferenční poplatek na místě v den konání 120,- Kč. 

Pokud vám také záleží na církvi, ve které budeme v žít, přijïte se zamyslet, inspirovat, podiskutovat a setkat 24. dubna na studijním dni ERC s názvem Církev jako odpověï?


Kristýna Mlýnková
(níže naleznete pozvánku k vytisknutí)

Soubory ke stažení:

Cirkev jako odpoved_Anotace workshopu.pdf
Cirkev jako odpoved_Pozvanka na studijni den_k_vytisknuti.pdf