V Česku se v posledních letech zrodila nová velikonoční tradice. Už třikrát se v desítkách měst a obcí po celé republice
o Velikono-cích konala akce s názvem Celo-národní čtení Bible. Záštitu nad celou akcí v minulých letech převzal např. premiér ČR Jan Fischer, ministr kultury Jiří Besser, pražský primátor Bohuslav Svoboda a předseda Ekumenické rady církví v ČR Joel Ruml, který udělil záštitu Celonárodnímu čtení Bible i v letošním roce.
Smyslem akce je připomenout smysl Velikonoc a upozornit na Bibli jako naše společné kulturní a duchovní dědictví. Čtení probíhá většinou na náměstích, v knihovnách apod. Koordinátorem akce je Nadační fond Bible21, již tradičními partnery jsou veřejné knihovny, Český Rozhlas 6, Židovské muzeum Praha a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Konkrétní podoba  průběh akce v daném městě či obci vždy závisí na místních pořadatelích.

Celonárodní čtení Bible mne zaujalo. Vedle snahy o seznámení s nejvýznamnější křesťanskou knihou také jako rozšiřování povědomí o významné literární památce mezi širokou veřejnost a to formou aktivní, živou. Velmi oceňuji, že se vám podařilo získat zájem veřejnosti natolik, že vyvolal pokračování projektu i v letošním roce. Jako pro ministra kultury je pro mne rovněž významné zapojení řady místních knihoven do vašeho projektu, řekl k loňskému ročníku ministr kultury MUDr. Jiří Besser.

Do čtení se během posledních tří ročníků zapojily stovky dobrovolníků a tisíce čtenářů, často i náhodných kolemjdoucích v desítkách míst celé ČR. Většinou se čtou texty Starého i Nového zákona vztahující se k Veli-konocům, na několika místech se dokonce třídenního non-stop čtení přečetla celá Bible. I letos akce proběhne v době Velikonoc, tedy o víkendu 6.-8. dubna. Na některých místech čtení začne už v pracovních dnech velikonočního týdne počínaje 2. dubnem.
Na Velký Pátek (6. dubna) se např. v Praze opět chystá pouliční happening, kdy budou obyvatelé a návštěvníci Prahy moci zhlédnout dramatické zpracování pašijového příběhu. V loňském roce tato akce získala pozornost nejen stovek kolemjdoucích, ale i zpravodajství České televize (reportáž zde) a některých celostátních deníků).

Informace a nápady z jednotlivých míst budou aktualizovány na profilu Celonárodního čtení Bible na Facebooku, kde jsou také fotografie a ohlasy z minulých ročníků akce.

Těšíme se na spolupráci i v letošním roce!
Zdroj: www.ctenibible.cz