Tématem prvního letošního studijního dne, který dostal název Církev jako odpověï?, je církev, její další vývoj a reflexe vztahu církve a společnosti.
Foto: 15. studijní den ERC Generace Facebooku
Studijní den, jehož přípravu si vzali na starost členové Komise mládeže při ERC, protože jim záleží na církvi, ve které žijí, částečně reaguje na loňské výsledky sčítání lidu a také průzkum religiozity mládeže, jejichž výsledky pro většinu církví působících v ČR nevyzněly nejpříznivěji. Workshopy, které jsou během studijního dne naplánovány, se ale chtějí hlouběji zaměřit na témata, která se dotýkají i jiných aspektů, než je počet členů hlásících se k církvím - workshopy srozumitelná církev, církev a média, aktivní církev, občansky angažovaná církev - poukazují na témata, o kterých bychom rádi společně s účastníky přemýšleli. Studijní den se koná v prostorách Evangelické teologické fakulty UK v Praze 1, Černé ul. 9, od 9 do 15 hodin. Účast přislíbili socioložka PhDr. Dana Hamplová, Mgr. Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance, religionista doc. Ivan O.Štampach, kteří přednesou úvodní dopolední přednášky a dále zástupci členských církví Ekumenické rady církví v ČR. Na studijní den je možno se hlásit online přes webové stránky Ekumenické rady církví v ČR: http://www.ekumenickarada.cz anebo je možné přijít i bez přihlášení, jen je potřeba počítat s vyšším konferenčním poplatkem. Mgr. Sandra Silná, generální sekretářka ERC v ČR