Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu o geneticky modifikovaných potravinách,
Foto zdroj: www.mojefoto.net
která se bude konat v úterý 15. května 2012 v 17:30 hodin v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49. Na besedě promluví RNDr. Viktor Žárský, CSc. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR