Asociace nemocničních kaplanů zve nemocniční kaplany a zájemce o kaplanství na seminář,
který se bude konat ve dnech 29. – 30. října 2013 v Nemocnici Na Bulovce.
V rámci semináře bude poskytovat osobní konzultace Walter Strohal a promluví Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. a Zdeněk Vojtíšek.
Přihlášky zasílejte e-mailem do 20. října 2013 na adresupavel.pokorny@evangnet.cz.
Dotazy je možné vznést i telefonicky na číslo: +420 731 314 689.
Program a podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.