Letos na 5. březen připadá popeleční středa. V tento den v tradici západní církve začíná postní období, tedy čas přípravy na velikonoce, na svátky, kdy myslíme na Kristovo utrpení, jeho oběť, ale především na následující slavné vzkříšení a vítězství nad mocí zla. Známý 16. verš z třetí kapitoly Janova evangelia nám připomíná, že tento úžasný akt Boží lásky nesměřuje jen k lidem, nýbrž k celému světu: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." Kristus trpěl a zemřel pro celý svět, jeho vítězství nad mocí zla se týká celého světa. A díky letošní poloze velikonoc v kalendáři nás k světu, k naší planetě Zemi orientuje také první všední den po velikonocích. Je to 22. duben - Den Země. Od začátku 70. let minulého století připomíná nám lidem naši odpovědnost za náš pozemský domov, podle Genese nám svěřenou již při stvoření. Stát na Boží straně znamená jednat ve prospěch celého stvoření. A to se musí projevit i ve vztahu k planetě Zemi, která trpí pod lidskou rozpínavostí.

Postní období si každoročně připomínáme. Nad jeho konkrétní náplní však míváme rozpaky. Mezi lidskými potřebami potrava už nemá ono výsadní postavení jako dříve. Pro lidstvo jsou velice důležité energetické zdroje, mezi nimiž mají důležité místo fosilní paliva, jejichž zdroje se vyčerpávají. Výrazná část fosilních paliv sytí motory našich dopravních prostředků. A tak z různých míst v posledních letech zaznívají výzvy k autopůstu, k radikálnímu omezení používání osobních aut a jejich nahrazením pěší chůzí, dopravou na kole či veřejnou hromadnou dopravou (rozhodně však nikoli dopravou leteckou – ta škodí Zemi ještě více, ale není, a snad nikdy nebude, tak rozšířená). "Automobilová kultura" Zemi zraňuje. Auta jsou nadužívána či zneužívána. Postní období tak může pomoci prožít, že se dá žít i bez auta či s jeho velice omezeným používáním. A tato zkušenost se může promítnout i do života po velikonocích. Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna... Boží lásku sdílíme s celým světem. Máme my onomu předmětu Boží lásky škodit svou bezohledností? A ono nejde jen o auta. 

Více informací o autopůstu lze najít na webu http://autopust.cz/

 

Jiří Nečas