Poslední vývoj událostí na Ukrajině nás přesvědčuje o tom, že nastolení pokoje, svobody a práva není v brzké době na obzoru, zvlášť když zásahy ze strany Ruska nám připomínají některé momenty z historie naší země. Proto považujeme za důležité, abychom pokračovali v modlitbách za pokojné řešení této vážné a stále komplikovanější situace. Obracíme se proto na církve sdružené v Ekumenické radě církví, aby s vírou v Boží pomoc prosily za ochranu utiskovaných, a za moudrost pro všechna jednání směřující ke spravedlivému a mírovému vyřešení konfliktu.


Předsednictvo ERC

6. března 2014