Ve dnech 27.-29.3. pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc (Katedra pastorální a spirituální teologie) a Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu III. ročník mezinárodní teologické konference In pluribus unitas - Jednota v mnohosti. Této ekumenické konference se účastní 55 doktorandů a mladých vědeckých pracovníků z 19-ti teologických fakult a akademických pracoviště z území bývalého Československa a na napříč celým spektrem křesťanských církví.

 

Jejím cílem je umožnit mezinárodní a ekumenické setkání mladých teologů a vytvořit prostor k odbornému dialogu, výměně zkušeností a prezentaci nových badatelských postupů.V neposlední řadě se zde vytváří platforma pro žitou a spontánní akademickou ekuménu a to nejen na základě akademické výměny, ale také ve vzájemném osobním rozhovoru a slavení. Vlastní konferenční program bude probíhat ve třech paralelních skupinách, kde bude nejdříve přednesen příspěvek a následovat bude rozhovor či diskuse o něm.Učastníkům se tak nabídne jednak odborná zpětná vazba, ale především reprezentativní přehled aktuálních  témat, na která se badatelsky soustředí mladí teologové a doufáme, že se tak zárovň ukáže i současné směřování  teologie.

 

Výstupem z konference směrem k teologické a ekumenické veřejnosti bude pak plánovaný sborník, který vyjde v nakladatelství Refugium. Budou v něm jednotlivé příspěvky, které na konferenci zazněly obohacené o diskusi, která nad nimi proběhla.  Další informace o konferenci můžete najít na http://imevd.upol.cz/.

 

Mgr. Jiří C. Klimeš, cyrus.klimes@centrum.cz