Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad Drahaňským údolím, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro Ďáblice, s městskou částí Praha Suchdol, s občany Suchdola a Sedlce, Čimic a Dolních Chaber Vás srdečně zvou na již sedmou EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU ZA KRAJINU v sobotu 24. května 2014 v 15 hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách.

Bohoslužbě předchází pouť od kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech v 10.00, dále krajinou pěšky se zastávkami. Kostel bude otevřen již od 9 hodin.

Pro zájemce o kratší trasu bude ve 14 hodin od Sedleckého přívozu v Roztocké ulici zajištěn doprovod na místo bohoslužby.

Při bohoslužbě v 15 hodin kázáním poslouží pater Matúš Kocian z římskokatolické farnosti v Českém Brodě, který je také pověřen duchovní správou ČZU. Účast dále přislíbili pater Krzysztof T. Łabędź z římskokatolické farnosti u sv. Matěje, kněží Milan M. Horák a Stanislava Veselková z Obce křesťanů, farář Petr Hudec a ordinovaný presbyter Jiří Nečas z Českobratrské církve evangelické.

Po bohoslužbě (cca 15:45) Jiří Sádlo z Botanického ústavu AV ČR uvede besedu na téma Chráněná území v Praze. Zájemce pak provede po blízkém okolí Kaňonu Vltavy u Sedlce, jedné z oblastí Natura 2000.

Bohoslužba se koná jako obvykle na zahradě nad Sedleckými skalami (GPS 50°08‘22.1“N 14°23‘32.4“E) nedaleko žlutě značené cesty ze Suchdola do Roztok. Místo je dosažitelné ze zastávek MHD v Praze-Suchdole (Kamýcká, Budovec, Suchdol, K Drsnici), od železniční zastávky Praha-Sedlec nebo od přívozu v Praze-Sedlci (odtud po poměrně prudkém výstupu). Více na www.drahan.chabry.cz