Ekumenická rada církví v ČR se dlouhodobě zajímá i o problematiku pronásledování křesťanů ve světě. V souvislosti s aktuální situací se zástupci členských církví dohodli, že na vánoční dny 26.12.2014 a 4.1.2015 vyhlásí v členských církvích sbírku, kdy vybrané finanční prostředky budou použity na nákup materiální pomoci pro pronásledované křesťany. 

Žádáme tímto sbory a farnosti, které se ke sbírce připojí, aby vybrané finanční prostředky zaslaly na číslo účtu Ekumenické rady církví v ČR 473 492 623/0300 (ČSOB) pod variabilním symbolem 20141226 do 3. února 2015. Děkujeme!