Sestry benediktinky zvou v neděli 6. listopadu v 17:00 na ekumenickou  bohoslužbu ke vzpomínce na oběti bitvy roku 1620 do poutního areálu Panny Marie Vítězné. Ekumenické bohoslužbě bude předsedat kardinál Miloslav Vlk, kázat bude farář Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích a 1. náměstek synodního seniora ČCE Pavel Pokorný.

 

Po bohoslužbě bude následovat vernisáž nové umělecké intervence u hrobu padlých od Václava Ciglera a Michala Motyčky. Více informací naleznete na stránkách Centra teologie a umění http://ctu-uk.cz/bila-hora-2016-umelecka-intervence-nad-hrobem-padlych-v-bitve-8-listopadu-1620.

 

 

Se srdečným pozdravem

za sestry benediktinky

sr. Francesca OSB

Pax!