Dopis představitelů ERC egyptskému prezidentovi po bombových útocích na dva křesťanské chrámy v Alexandrii

Přinášíme vám dopis představitelů ERC, který byl zaslán prezidentovi Egyptské arabské republiky a Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v ČR po bombových útocích na dva křesťanské chrámy v Alexandrii.

 

Vaše Excelence,

 

s velkým znepokojením jsme přijali zprávy o bombových útocích na dva křesťanské chrámy v Alexandrii, které se odehrály tuto Květnou neděli.

 

Zatímco se jako křesťané všech vyznání připravujeme na oslavu Velikonoc, nejvýznamnějších křesťanských svátků, které jsou oslavou Boží lásky k lidem a sebevydání se za celé lidské pokolení, jsme v podobě těchto odsouzeníhodných činů konfrontováni s nenávistí lidskou, pozemskou. Nenávistí, která se jen zdánlivě skrývá za náboženské fráze, ale ve skutečnosti je projevem nejnižších lidských hnutí a toho, co v křesťanské terminologii nazýváme hříchem. O to víc oceňujeme hrdinský čin policisty Emada al-Rekajbího, který důsledně a statečně plnil svůj úkol a přinesl oběť nejvyšší.

 

Vážený pane prezidente, jménem křesťanských církví v České republice, sdružených v Ekumenické radě církví, přijměte prosím naši hlubokou kondolenci ke ztrátám na životech při těchto útocích.

 

Zasažené křesťanské komunity zůstávají v našich modlitbách a stejně tak se modlíme i za Vás a další veřejné činitele Egyptské arabské republiky, aby pod Božím vedením dokázali zamezit podobným aktům zvůle a nenávisti, které se protiví nejen Božím zákonům, ale i jakýmkoli obecně lidským hodnotám. Zvláště se přimlouváme za ochranu zranitelné křesťanské minority ve Vaší zemi.

 

Se srdečným pozdravem

 

Daniel Fajfr

předseda Ekumenické rady církví v ČR

 

Petr Jan Vinš

generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR