Předseda ERC Daniel Ženatý se setkal s kardinálem Dominikem Dukou

Předseda Ekumenické rady církví Daniel Ženatý pozval k neoficiálnímu setkání kardinála Dominika Duku. Hovořili spolu mj. o současné společenské situaci, o postavení církví ve společnosti, o potřebě společného postupu České biskupské konference a Ekumenické rady církví při jednáních o zřízení kaplí v nemocnicích a sociálních ústavech, o nutnosti společně jednat o možnostech vyučování katecheze na školách, a dalších záležitostech.
Setkání se uskutečnilo 14. února 2018.