Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2019

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2019, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, …

 

Foto: Tomáš Ježek, Člověk a víra, Noc kostelů 25. 5. 2018 v kostele sv. Fabiána a Šebestiána, Liboc, Praha 6, scénický obraz ke skladbě Leoše Janáčka Otče náš

 

K přihlášení kostela do Noci kostelů 24. 5. 2019 je třeba:

  1. respektovat CÍLE a TEZE (viz https://nockostelu.cz/informace/cile/)
  2. vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM.
  3. Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2019 a aktualizaci informací o kostele.

Loňská Noc kostelů v České republice zaznamenala na 500 000 návštěvnických vstupů ve více než 1 500 kostelech.

 

Z historie Noci kostelů

Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.

Inspirace v Rakousku
V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí vstoupit. Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben.
V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala v České republice. V roce 2010 se již otevřely kostely a modlitebny v celé České republice, v roce 2011 poprvé také na Slovensku a od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná v Estonsku. V roce 2016 proběhla první Noc kostelů ve Švýcarsku.

První Noc kostelů
Napjaté očekávání pořadatelů, kteří dlouho dopředu pečlivě připravovali programy, se již během večera proměnilo v radost z velkého množství návštěvníků, kteří využili pozvání do našich kostelů a zajímali se o hudbu, umění, historii, ale také o to jak žijeme naši víru. Návštěvníci velmi oceňovali možnost navštívit místa, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná a v reakcích mnozí oceňovali dostupnost duchovních správců, kněží a řeholníků, kteří byli po celou dobu plně k dispozici a ochotně odpovídali na dotazy návštěvníků.
Od nadcházejícího roku se koordinace ujali zástupci z ostatních regionů a do Noci kostelů se zapojily kostely a modlitebny z celé České republiky.
V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 400 kostelů a modliteben, které kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 doprovodných programů. Zájem bývá pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 450 000 návštěvnických vstupů.

Zdroj: www.nockostelu.cz

 

Upozornění pro pořadatelské sbory a farnosti církví sdružených v ERC
V případě, že by se váš sbor chtěl zapojit do Noci kostelů 2019, je ideální se přihlásit co nejdříve. Kontakty na koordinátory Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz/kontakty.

 

Příloha:

Informace k Noci kostelů z Arcibiskuptsví pražského - pro sbory CB v Praze a ve Středních Čechách