Shromáždění v centru Prahy podpoří „vězně svědomí“. Diskutovat přijde i ministr zahraničí

Setkání na podporu nespravedlivě stíhaných pro víru, názory nebo přesvědčení se koná 21. března v centru Prahy. Závěrečné diskuse se zúčastní také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. 
Během zahájení na pražském Újezdě u pomníku obětem komunismu v 17.30 hod. promluví emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml spolu s bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem. 
Odtud se průvod kolem osmnácté hodiny vydá centrem města přes Karlův most. Na jednotlivých zastávkách připomene příběhy lidí pronásledovaných pro své přesvědčení, víru či názory. Obecně se pro takto nespravedlivě stíhané muže a ženy vžil pojem „vězni svědomí“. Na místech připomínky zůstanou zapálené svíčky.  
Průvod dojde do Ostrovní ulice, kde od 19.00 hodin začíná v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13) panelová diskuse o lidských právech ve světě, zejména v regionech Latinské Ameriky, Ruska a Číny. 
Pozvání přijali ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd ČR, Ondřej Soukup (Hospodářské noviny), venezuelský filmař a novinář Valerio Mendoza a Pavel Pokorný (1. náměstek synodního seniora Českobratrské církve evangelické). Diskusi moderuje Lucie Vopálenská (Český rozhlas Plus). 
Akce navazuje na tradiční Den pro Kubu, který pořádala Komise pro lidská práva při synodní radě Českobratrské církve evangelické od roku 2012. Po sedmi letech se oblast zájmu rozšiřuje na další země, kde dochází k soustavnému porušování lidských práv.
Více o akci na webu Českobratrské církve evangelické nebo stránce Facebookové události.

 

Kontakt:  Jitka Klubalová (předsedkyně Komise pro lidská práva při synodní radě Českobratrské církve evangelické): 777 219 031, jitkaklubalova@gmail.com;  Jiří Hofman (tiskový mluvčí Českobratrské církve evangelické): 734 170 486, hofman@e-cirkev.cz 

 

Příloha:

Plakát