Památka obětí Tchien-an-men nás zavazuje

Dnes, 4. června, si připomínáme 30. výročí od krvavého potlačení protestů na náměstí Nebeského klidu v čínském Pekingu, které usilovaly o demokratizaci země. Při vzpomínce na tuto tragickou událost v modlitbě myslíme na všechny oběti totalitních režimů v Číně i jinde ve světě. Jsme Bohu vděční, že naše vlastní vymanění se z područí komunistické diktatury v témže roce 1989 nebylo provázení ztrátami na životech, o to více jsme morálně zavázání pamatovat na ty, kdo takové štěstí neměli. Proto apelujeme na představitele veřejné moci, aby v kontaktu s ČLR neopomíjeli otázku lidských práv, a opětovně vyjadřujeme svou starost o osud čínských křesťanů, kteří v naší zemi žádají o azyl. 

 

Daniel Ženatý, předseda ERC

Petr Jan Vinš, generální sekretář ERC