Výzva Ekumenické rady církví ohledně koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 10. 3. 2020 mimořádným opatřením zakázalo konání akcí s účastí přesahující 100 osob. Týká se to i akcí náboženského charakteru, tj. bohoslužeb.

Ekumenická rada církví vyzývá členské církve, aby rozhodnutí ministerstva maximálně respektovaly. V případě společenství, náboženských obcí a farností, kde obvyklá návštěvnost přesahuje 100 osob, doporučujeme navýšení počtu bohoslužeb.

Zároveň doporučujeme dbát dalších preventivních opatření zveřejňovaných ministerstvem a pravidel osobní hygieny, zvláště v případě vysluhování Večeře Páně.

Věřícím, kteří se necítí zcela zdrávi, doporučujeme od návštěvy bohoslužeb upustit a v modlitbě se připojit např. k bohoslužbám přenášeným každý týden Českým rozhlasem, rádiem Proglas, online přenosy a dalšími kanály.

Všechny pak prosíme o modlitbu za oběti, nakažené, osoby v karanténě a jejich rodiny a blízké. "Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje." (Ž 103, 2-3)

Daniel Ženatý
předseda ERC

Petr Jan Vinš
generální sekretář ERC