Výzva ERC členským církvím ohledně nouzového stavu v ČR

Ekumenická rada církví vyzývá členské církve, aby maximálně respektovaly dnešní nařízení vlády, které zakazuje shromáždění včetně bohoslužeb s účastí nad 30 osob.

Členským církvim doporučujeme prozkoumat alternativní možnosti účasti věřících na bohoslužebném slavení prostřednictvím sdělovacích prostředků, online přenosů a podobně.

Nadále prosíme o modlitbu za všechny postižené současnou pandemií.

Daniel Ženatý
předseda ERC

Petr Jan Vinš
generální sekretář ERC