Bohoslužebný zpěv a výuka náboženství od 5. 10.
Na základě konzultace s ministrem zdravotnictví upřesňujeme některé praktické otázky dopadu mimořádného opatření platného od 5. října 2020 na církevní a bohoslužebný život.
Sólový zpěv při bohoslužbě je nadále možný, pokud je sólový kantor či kantorka v prostoru stavebně odděleném (např. na kůru u varhan), případně pokud je z prostoru stavebně odděleného (např. vedlejší místnost) přenášen reprosoustavou.
Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. Proto může probíhat dle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně.
Na ostatní farní, sborové a obdobné aktivity se vztahuje omezení počtu 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku.