Výzva k modlitbám za domov

Milé sestry, milí bratři,

stejně jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října ekumenický program Modlitba za domov, který je přenášený Českou televizí. V letošním roce je mottem Modlitby za domov Já jsem s vámi! a biblický citát „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ (Mt 28,20). Tento biblický citát dobře souzní se zkušeností posledního roku a půl, kdy jsme blízkost Páně zakoušeli často překvapivými a neobvyklými cestami, za což chceme také poděkovat.

      Ekumenická rada církví oslovuje i letos sbory, farnosti a společenství všech církví s následující výzvou:

            Spojme se společně v neděli, která předchází státnímu svátku a která po něm následuje, tedy 24. a 31. října po celé republice v modlitbách za náš domov a také ve slovech díků za Boží blízkost v těžkých časech, které nám bylo dáno prožívat.

Pokud můžete, zařaďte do pořadu nedělní bohoslužby v tento den následující modlitbu:

 

Všemohoucí Bože,

tvůj Syn a náš Pán Ježíš Kristus nám slíbil,

že s námi bude po všechny dny až do skonání věku.

Děkujeme ti za jeho blízkost, zvláště v těžkých časech.

Prosíme tě za náš domov a za naši zemi,

naplňuj ji svou láskou a svým Duchem

a dej, abychom v ní dokázali být tvůrci pokoje,

abychom ve tvém jménu

překonávali všechno, co nás rozděluje,

nacházeli cestu ke svým bližním

a měli srdce otevřené pro potřebné.

Prosíme o to, skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

            Zároveň budeme vděčni i za pozvání k účasti na programu Modlitby za domov, který se bude odehrávat od 14.00 v kostele a komunitním centru Krista Spasitele v Praze na Barrandově (viz přiložený plakát), zejména pak na televizní přenos bohoslužby a komponovaného pořadu se zajímavými hosty, který začíná v 15.00 a je živě přenášený Českou televizí. Více informací k Modlitbě za domov 2021 naleznete na internetové stránce www.modlitbazadomov.cz.

 

S díky a přáním Božího požehnání

 

ThDr. Petr Jan Vinš

generální sekretář Ekumenické rady církví

 

 

  www.facebook.com/modlitbazadomov

 

Organizuje Ekumenická rada církví v ČR ve spolupráci s církvemi a dalšími partnery. Hlavní mediální partner je Česká televize.

 

Přejít na hlavní stránku Modlitby za domov