Hygienická opatření v rámci Modlitby za domov 2021

Přinášíme Vám hygienická opatření pro akci Modlitba za domov 2021 a prosíme o jejich dodržování v rámci celé akce.

 

V Kostele Krista Spasitele při hlavním programu Modlitba za domov od 14:30 do 16:30 platí:

  • -        dodržujte rozestupy alespoň 1,5 metru (kromě účastníků jedné domácnosti)
  • -        dezinfikujte si ruce
  • -        noste respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu (kromě dětí, které nezahájily školní výuku) a kromě dětí do 15 let, které mohou nosit i jiné ochranné prostředky (roušku).
  •  

V Komunitním centru Krista Spasitele při doprovodném programu Modlitby za domov od 14:00 do 19:30 platí:

  • -        mohou se účastnit pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID 19
  • -        mohou se účastnit pouze osoby, které prokáží při účasti nad 20 osob koronavirovou negativitu (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podle tzv. pravidla O-N-T (prokáže očkování nebo prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a uplynula u ní doba izolace, nebo má platný test).
  • -        dodržujte rozestupy alespoň 1,5 metru (kromě účastníků jedné domácnosti)
  • -        noste respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu (kromě dětí, které nezahájily školní výuku) a kromě dětí do 15 let, které mohou nosit i jiné ochranné prostředky (roušku).

 

Prostředky pro dezinfekci rukou jsou umístěny pro Vaše použití na viditelných místech.

 

  • Děkujeme Vám.