Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference Vás srdečně zvou na ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, která se bude konat v pondělí 24. ledna od 18.00 v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích.

Odkaz na přenos: 

Jako každý rok i během letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů probíhá finanční sbírka. V letošním roce bude její výnos spolu s finančním příspěvkem Nadace Divoké husy použit na podporu Oblastní Charity Hradec Králové, která výtěžek použije na zpracování projektové dokumentace výstavby hospice. Sbírka je pořádána ve spolupráci s Nadací Divoké husy, která výnos sbírky zdvojnásobí. Více informací ke sbírce naleznete na webové stránce Ekumenické rady církví v ČR: www.ekumenickarada.cz/in/3242.