Výzva k modlitbám za domov

Milé sestry, milí bratři,

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem,“ píše apoštol Pavel ve svém listu Římanům a vyzývá nás tak k tomu, abychom ve světě byli posly dobra a lásky. Tím více to platí ve světě, který je zmítaný nejistotou, kde se setkáváme s násilím, s válkou a s terorismem.

Jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce se tak děje za situace pokračující války na Ukrajině, terorismu a násilí ve Svaté zemi, konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem, a další situaci, v níž se nalézáme a které nás může znejišťovat. Chceme ale podporovat i myšlenku a naději, že nečelíme této situaci sami, a že jsme v péči našeho Pána, jenž nás nikdy neopustí.

Mottem letošní Modlitby za domov je heslo „Obroď dobro, zlom zlo!“ které vychází z citovaného výroku apoštola Pavla: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ V duchu těchto slov je letošní Modlitba za domov věnována mimo jiné připomínce těch, kdo ve světě trpí a také vzpomínkou na historické etapy vývoje našeho státu – od první a druhé světové války, přes komunistickou totalitu až po dnešní situaci a reakci církví na krize ve světě kolem nás.

Podobně jako v předchozích letech a o to více letos v situaci, které společně čelíme, prosí Ekumenická rada církví sbory, farnosti a společenství všech církví:

Spojme se společně 22. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, i v samotný sváteční den, po celé republice v modlitbách za náš domov, za všechny kteří trpí, za ty, kteří ho buduji, a poděkujme za svobodu a poprosme za jeho i naši ochranu od všeho zlého. Pokud můžete, zařaďte do pořadu svých církevních aktivit v tento den následující modlitbu:

 

Všemohoucí Bože,

vyzýváš nás v Písmu svatém abychom přemáhali zlo dobrem,

doznáváme, že v tom často selháváme,

že je nám zlo příliš příjemné,

že nemáme dost sil a odvahy k tomu, abychom se zastávali dobra,

a prosíme tě o tvou pomoc,

abys ve své všemohoucnosti dokončil to, co my ve své lidské slabosti začínáme.

Pamatujeme v modlitbě na všechny,

kdo naši pomoc potřebují,

zvláště v místech, která jsou zasažena zlobou, násilím, válkou a terorismem.

Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu,

vždyť Ty jsi Světlem světa,

jen u Tebe a v Tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu.

Vlij do našich srdcí lásku a naději,

daruj nám pokoj v této nelehké době,

posiluj nás v těžkých chvílích našeho života

a osvoboď nás od strachu.

Děkujeme Ti, že zde přebýváš s námi.

Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky,

obrozovat dobro a podle svých sil přispívat k zlomení zla.

V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

K modlitbě lze jistě připojit další přímluvy za všechny, kteří jsou nějakým způsobem zasaženi současným děním ve světě, a přímluvy za duchovní obrození naší země, apod.

Budeme vděčni za pozvání k účasti na sledování přímého přenosu Modlitby za domov na 2. programu České televize, který připravuje ekumenická skupina zástupců církví sdružených v ERC a který se uskuteční 28. října 2023 v čase od 11.00 do 12.00. Srdečně také zveme k osobní účasti na této modlitbě v prostoru Národního památníku na Vítkově v Praze.

Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov spolu s dalšími křesťany v ekumenickém kontextu v rámci online aktivit, modlitebních řetězů a podobně. Pokud se k takové veřejné modlitební akci rozhodnete, dejte nám o ní prosím vědět a my ji rádi zpropagujeme i v kontextu Modlitby za domov.

Více informací k Modlitbě za domov naleznete na www.modlitbazadomov.cz.

S díky a přáním Božího požehnání a posily

 

ThDr. Petr Jan Vinš

 

generální sekretář Ekumenické rady církví 

 

  www.facebook.com/modlitbazadomov

 

https://www.facebook.com/events/861554145279464

 

Facebook událost: https://fb.me/e/1WdRvikHr

 

Organizuje Ekumenická rada církví v ČR ve spolupráci s církvemi a dalšími partnery. Hlavní mediální partner je Česká televize.

 

Přejít na hlavní stránku Modlitby za domov