Ekumenická rada církví v ČR
a
Ekologická sekce České křesťanské akademie
Vás srdečně zvou k účasti na ekumenické bohoslužbě v rámci
DNŮ VDĚČNOSTI ZA STVOŘENÍ
Bohoslužba se bude konat ve velké posluchárně
Evangelické teologické fakulty (Praha 1, Černá 9)
ve čtvrtek 5. října 2006 v 18 hodin.
Kázáním poslouží P. RNDr. František Převrátil
zpívat bude Pěvecký soubor Gabriel
Po bohoslužbě bude následovat beseda s Václavem Větvičkou, ředitelem Botanické zahrady UK na téma Co stromy znamenají pro centrální městskou část
Pozvánky ve formě plakátků si můžete stáhnout zde:
Dny vděčnosti za stvoření
Co stromy znamenají