Komise pro duchov. péči ve zdravot. zař.

 
 
Kurz nemocniční kaplan

Evangelická teologická fakulta UK s Asociaci nemocničních kaplanů otevírá v akademickém roce 2014/2015 v rámci celoživotního vzdělávání kurz Nemocniční kaplan.