Studijní dny

 
 

Na skládance, kterou připravila komise žen, a která byla představena během 6. studijního dne Ekumenické rady církví, jsou křesťané všech denominací vyzýváni k debatě nad...