Na pozvání Středoevropského centra misijních studií (SCMS) se dne 20.6.2007 v sídle SCMS v Praze konala konference pod názvem: Potřebujeme misiologii? Jestli ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme?
První konference Středoevropského centra misijních studií
Na pozvání Středoevropského centra misijních studií (SCMS) se dne 20.6.2007 v sídle SCMS v Praze konala konference pod názvem: Potřebujeme misiologii? Jestli ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme?
Pozvání přijali zástupci všech vyšších odborných škol a vysokých protestantských teologických škol na území České Republiky a Slovenska, stejně tak i další zahraniční hosté. Deset představitelů církví a odborníků z teologických škol předneslo k tématu své příspěvky, aby jejich prostřednictvím pomohlo objasnit otázku, proč se církev v dnešní době musí zabývat hledáním a formulováním svého misijního poslání. Konference se zúčastnilo 46 zájemců o misijní otázky z České republiky, Slovenska, Skotska, Jižní Koreje a USA. Z příspěvků jednotlivých účastníků konference vyplynulo, že zatímco se křesťanské církve v České republice a na Slovensku už v minulosti pokoušely rozvíjet teologicko-misijní reflexi a misijní povědomí v církevních sborech a teologických školách, které vychovávají budoucí pracovníky a představitele křesťanských církví – hlavně po pádu komunistického režimu, pochopení misie a jejího cíle je po teologické a praktické stránce v dnešní době nedostačující. K této aktuální potřebě účastníci konference doporučují svým křesťanským bratrům a sestrám v České republice a na Slovensku k uvážení a realizaci následující:
Závěrečné komuniké:
1. Bible je významným a jedinečným misijním dokumentem křesťanských církví. Společně proto doporučujeme, aby se vzhledem k této skutečnosti církev učila interpretovat a aplikovat Bibli ve svém životě a svědectví.
2. Doporučujeme církvím, aby společně systematicky rozvíjely misiologickou reflexi, a to především s ohledem na kontext, ve kterém žijí a vyznávají svoji víru, aby tak hlouběji pochopily misijní úlohu křesťanů dnes.
3. K tomu, aby církev účinně integrovala misijní vzdělávání a praxi do svého života a svědectví, si potřebujeme uvědomit a porozumět novým sociálním, politickým, ekonomickým, kulturním a religiózním změnám probíhajícím v současnosti jak v našich zemích, tak v širším evropském a světovém kontextu.
4. Společně doporučujeme jednotlivým křesťanským teologickým školám, aby zařadily vyučování teologie misie do svých osnov a reflektovaly misiologické důrazy při výuce, přípravě a tvorbě studijních programů a při samotné přípravě studentů.
5. Uvědomujeme si specifickou výzvu, že v badatelské a praktické teologické práci v středoevropském regionu je třeba nově hledat a formulovat cíl misijního poslání církve.
Zpracovali zvolení členové výboru pro přípravu komuniké:
Mgr. Milan Jurík, Mgr. Michal Valčo, Ph.D., ThDr. Pavel Černý, Th.D., Mgr. Katarína Suchá
Výše uvedené komuniké a také přednášky, které byly prezentovány na konferenci, budou publikované v česko/slovenském sborníku v září a v anglickém sborníku v říjnu 2007.
Své otázky můžete adresovat na: Středoevropské centrum misijních studií
U Školské zahrady 1264/1, CZ-182 00 Praha 8 – Kobylisy
Tel.: +420 284 689 061 Mobil: +420 737 682 671 Fax: +420 284 680 145
E-mail: office@missioncentre.eu http://www.missioncentre.eu