Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů zve na seminář "O mormonismu a Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů" s RNDr. Danielem Reevesem, členem pražského...