Činnost

 
 

Činnost ERC v ČR

erc | 13.12.10

Poslání ERC je zejména prohlubovat vědomí závazku jednoty Kristovy církve a umožňovat uskutečňování jednoty ve společném svědectví, praktické spolupráci a vzájemném porozumění.
Toto se děje především skrze podporu a koordinaci zvěstovatelské, evangelizační, biblické, katechetické a diakonické práce, podněcováním příprav společných bohoslužeb, vedením dialogů o otázkách učení a praxe, organizováním studia ekumenické problematiky, vzájemnou informovaností církví a prováděním obecně prospěšné činnosti.
Nad veškerou činností ERC bdí Valné shromáždění. Jelikož ale zasedá zpravidla jen jedenkrát ročně, každodenní činnost je dozorována Řídícím výborem, který se schází obvykle každý druhý měsíc.

Hlavním nástrojem činnosti ERC jsou komise, které jsou pro tyto rozmanité úkoly ustanovovány.

Aby ERC naplnila svůj závazek organizování studií ekumenické problematiky, zahájila v roce 2004 přípravu Studijních dnů
ERC se ve svých Stanovách zavazuje také spolupracovat a jednat s dalšími nadnárodními ekumenickými organizacemi. Od roku 2003 probíhají pravidelná setkání s Ekumenickou radou Rakouska (ÖRKÖ). S vývojem společného projektu a výsledky jednotlivých zasedání se můžete seznámit zde.
ERC organizuje nebo se zapojuje do příprav ekumenických akcí. Například Modlitba za domov, Kirchentag nebo Týden modliteb za jednotu křesťanů.
ERC také občasně vydává tištěné publikace. V sekci Zpravodajství publikujeme na webové stránce ERC zprávy z různých oblastí české i světové ekumeny a zprávy z jednotlivých církví. 
Rádi vás také ubytujeme v našem penzionu Betel, který se nachází v sídle ERC. Pro pořádání vašich akcí a setkání můžete využít i zasedací místnost a knihovnu, která se také nachází v sídle ERC. Další informace k ubytování a pronájmu zasedací místnosti naleznete na www.penzionbetel.cz.
Členským církvím ERC umožňujeme zakoupení softwaru Microsoftu s 90% slevou .