PS Kirchentag

 
 

Kontakt na referenta

| 04.03.10

Kontakt na vedoucí přípravné skupiny Kirchentag: Martina Lukešová: martina.lukesova@evangnet.cz

Poznámka: Výše uvedený email nepoužívejte pro zasílání přihlášek na Kirchentag.