Velikonoční výzva

 
 

Drazí přátelé, milí věřící, všichni lidé dobré vůle,

 

ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci. Jako křesťanské církve v naší zemi se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si připomenuli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už nehasne a naděje, která nikdy neumírá.

 

Všichni se nacházíme v situaci, kdy se nemůžeme shromažďovat ani navštívit o Velikonocích své příbuzné a přátele. Nemůžeme se ve svých církvích, farnostech a společenstvích ani účastnit bohoslužeb největšího křesťanského svátku – Velikonoc, slavnosti vzkříšení.

 

Dovolujeme si proto vyzvat Vás všechny, lidi dobré vůle, abychom o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme.

 

Modlíme se za Vás, jsme Vám nablízku a vyprošujeme Vám Boží požehnání

 

Česká biskupská konference a předsednictvo Ekumenické rady církví

 

Přílohy ke stažení

Světlo Kristovo! - Facebook cover

Světlo Kristovo! - Facebook event cover

Světlo Kristovo! - Facebook post

Světlo Kristovo! - Instagram

Světlo Kristovo! - plakát v PDF

Světlo Kristovo! - plakát v PNG

Světlo Kristovo! - Twitter