Konference evropských církví (KEK) z regionu střední Evropy a ERC (2017)

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2017 se v Praze sešla konference ekumenických pracovníků a vedoucích církevních představitelů církví z regionu střední Evropy. Setkání, které organizuje bruselská Konference evropských církvi (KEK) a Ekumenická rada církví v České republice (ERC) se zabývalo otázkou Jaká je budoucnost Evropy? Více zde: http://www.ekumenickarada.cz/in/3006/ Autorem fotografií je Henrik Hansson.