Českobratrská církev evangelická, BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ, vás zve v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů na Ekumenickou bohoslužbu. Bohoslužba se bude konat od 18. hodin.
Týden modliteb za jednotu křesťanů
==================================
Od 18. do 25. ledna se budou v celém světě opět konat bohoslužby a setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Biblické téma v roce 2009 zní:
"Budou v tvé ruce jedním celkem" (Ezechiel 37,17)
Připomíná nám, že tváří v tvář roztříštěnosti různých křesťanských denominací a společenství nemůže stačit, když jednotu Kristovy církve slavnostními slovy vyhlásíme. Skutečná jednota nevzniká z církevně - politického kutilství, nýbrž z Boží vůle. On jistě dokáže slepit
dohromady to, co se v minulosti lidskou vinou rozpadlo. V jeho ruce je jednota křesťanů reálná. Ale nejde to bez naší účasti, účasti těch, kterých se to týká. Při letošním setkání tedy chceme pozorně náslouchat prorockému slovu a modlit se za to, abychom přijímali do sebe a do našich společenství také Ducha jednoty, který Kristus od
svého Otce za svou církev vyprošuje.
Na Žižkově se scházíme už řadu let s křesťany z různých sborů a denominací. I letos zveme všechny blízké a vzdálené:
Ekumenická bohoslužba slova
ve středu 21. ledna v 18 hod.
v Betlémské kapli na Žižkově
Prokopova 4/216, Praha 3
Těšíme se na setkání s Vámi.
Christof Lange, farář
Jak se k nám dostanete:
* tram 5, 9, 26 Lipanská
* autobus 136, 175 Rokycanova
* autobus 133 Tachovské nám.